Millesgården på Lidingö

Sveriges mest kända skulptör, Carl Milles, var främst verksam utomlands men tillbringade gärna somrarna i Sverige. Därför köpte han mark på Lidingö där han tillsammans med sin bror byggde den terrasserade skulpturparken Millesgården.

Många av Carl Milles skulpturer har här placerats på höga pelare med en fantastisk effekt – de tycks sväva. Låt din guide berätta om hur Milles karaktäristiska skulpturer skapades med inspiration från både den grekiska och romerska mytologin och den svenska historien. Men också om hans karriär och livet på Millesgården tillsammans med hustrun Olga.

GUIDER SOM GER DENNA TUR