Konsten i tunnelbanan

Stockholms tunnelbana kallas ibland för världens längsta konstgalleri med sina drygt 90 stationer fyllda av konst. Även arkitekturen är speciell, ingen annanstans byggs den typ av grottstationer som du hittar i Stockholms tunnelbanenät.

Under en konstvisning berättar din guide mer om konsten, arkitekturen och konstnärerna bakom verken, men också om hur konsten kom till tunnelbanan och varför. Konstvisningen i tunnelbanan tar 1,5–2 timmar och då hinner du besöka ca 4–6 stationer.

GUIDER SOM GER DENNA TUR