Vikingar och guldskatter

Historiska museets samlingar hör till de största kulturhistoriska skatterna i norra Europa. Här finns bland annat en mängd arkeologiska fynd från förhistorisk tid, men också många föremål och textilier som visar vår kyrkliga konsthistoria.

Är du intresserad av vikingatiden är det här museet för dig. I utställningen Vikingarna värld kan en guide levandegöra historien om vikingarnas färder i österled, deras begravningsceremonier och spännande gudavärld. Men också berätta om runskrifter och vikingakvinnornas roll.

Missa inte heller de gotländska bildstenarna eller Guldrummet som inrymmer helt unika guld- och silverföremål. Låt din guide berätta historien om hur guldkragarna från folkvandringstiden hamnade på Historiska Museet.

GUIDER SOM GER DENNA TUR