Drottningholm

Drottningholms slott på Lovön räknas till den svenska stormaktstidens förnämsta slottsbyggnader. Tillsammans med barockträdgården, den engelska parken, Kina Slott samt Drottningholms Slottsteater från 1700-talet, är detta ett av UNESCOs svenska världsarv. I sällskap med en auktoriserad guide levandegörs den kungliga historien från änkedrottningen Hedvig Eleonoras 1660-tal via Gustav IIIs teaterintresse fram till dagens kungafamilj. På promenaden mot Kina Slott kan det passa bra med en paus för fika eller lunch.

Bästa sättet att nå Drottningholm är med ett äldre fartyg från Stadshuskajen, men du kan också komma hit med lokaltrafiken. Eller med egen bil eller buss.

GUIDER SOM GER DENNA TUR