Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider är en ideell förening grundad 1953 med syfte att främja besöksnäringen i Stockholm och samtidigt arbeta för en stark yrkesidentitet för auktoriserade turistguider i Stockholm. Vi är auktoriserade av Stockholms stad.

Idag har FSAG ca 350 medlemmar. Tillsammans har vi en stor samlad erfarenhet och kan erbjuda guidningar av besöksmål och en mängd olika stadsvandringar på ett 30-tal språk inklusive teckenspråk. Kunskap med kvalitet är våra ledord!

FSAG är medlem i världsguideförbundet WFTGA – World Federation of Tourist Guides Associations som liksom FSAG verkar för turistguiders yrkesroll.

Om du vill boka en guide, kontakta då guiden direkt, läs mer under fliken Våra guider. Eftersom FSAG är en ideell förening har vi ingen möjlighet att tillhandahålla någon samlad bokningsservice.

Du är alltid välkommen att kontakta FSAG om du har mer generella frågor om föreningen, mejla info@guidestockholm.com.


FSAG:s STYRELSE

Lena Eriksson
Ordförande
Agneta Sjöberg
Sekreterare
Rodrigo Ceciliano
Kassör
Michelle Chamoun
Ledamot
Astrid Hallenstvedt
Ledamot
Gunilla Kühner
Ledamot
Per Dahlström 
Ledamot

ARBETSGRUPPER OCH SAMMANKALLANDE

Lydie Lebon
Infogruppen
Caroline Knutsson-Hall
Kommunikation och marknadsföring
Elisabeth Daude
Internationella kontakter
Lydie Lebon
Medlems- och matrikelgruppen
Marta Prochwicz
Kontakter muséer och sevärdheter
Jessica Dölling Gripberg
Mentorskap & fortbildning
Stefan Maurbakken
Webmaster