För frågor rörande FSAG vänligen kontakta

info@guidestockholm.com

Obs! Om du behöver en Stockholmsguide, kontakta honom eller henne direkt. FSAG är en medlemsorganisation och förmedlar inga uppdrag. Du hittar kontaktuppgifter till guiderna på https://www.guidestockholm.com/guider/

För frågor rörande hemsidan

webmaster@guidestockholm.com

För info och frågor angående kontakt med museer och sevärdheter

fsagkontakter@guidestockholm.com

För frågor angående matrikeln vänligen kontakta

matrikel@guidestockholm.com

För frågor rörande internationella kontakter

internationellagruppen@guidestockholm.com


FSAGs styrelse 2021

Ordförande/talesperson: Lena Eriksson
fsag@guidestockholm.com

Sekreterare: Karin Heinig
sekreterare@guidestockholm.com

Kassör: Fredrik Looström
kassa@guidestockholm.com

Infogruppen: Lydie Lebon
info@guidestockholm.com

Hemsida: Louise Bylund
webmaster@guidestockholm.com

Kontakter med muséer, sevärdheter och omvärlden: Marta Prochwicz
fsagkontakter@guidestockholm.com

Gruppen internationella kontakter : Elisabeth Daude
internationellagruppen@guidestockholm.com

Branschkontakter: Vakant
branschkontakter@guidestockholm.com

Marknadsföringsgruppen : Caroline Knutsson-Hall
marketing@guidestockholm.com

Matrikelgruppen : Marja Weck Lönn
matrikel@guidestockholm.com