För frågor rörande FSAG vänligen kontakta

info@guidestockholm.com

Obs! Om du behöver en Stockholmsguide, kontakta honom eller henne direkt. FSAG är en medlemsorganisation och förmedlar inga uppdrag. Du hittar kontaktuppgifter till guiderna på https://www.guidestockholm.com/guider/

För frågor rörande hemsidan

webmaster@guidestockholm.com

För info och frågor angående kontakt med museer och sevärdheter

fsagkontakter@guidestockholm.com

För frågor angående medlemskap och matrikeln vänligen kontakta

matrikel@guidestockholm.com

För frågor rörande internationella kontakter

internationellagruppen@guidestockholm.com

FSAGs styrelse 2023

Ordförande: Lena Eriksson
fsag@guidestockholm.com

Sekreterare: Agneta Sjöberg
sekreterare@guidestockholm.com

Kassör: Rodrigo Ceciliano
kassa@guidestockholm.com

Ledamöter:

Gunilla Kühner, ledamot1@guidestockholm.com
Per Dahlström, ledamot2@guidestockholm.com
Astrid Hallenstvedt, ledamot3@guidestockholm.com
Michelle Chamoun, ledamot4@guidestockholm.com

FSAGs arbetsgrupper 2023

Infogruppen: Lydie Lebon
info@guidestockholm.com

Hemsida: Yoko Wastholm
webmaster@guidestockholm.com

Kontakter med museer, sevärdheter och omvärlden: Marta Prochwicz
fsagkontakter@guidestockholm.com

Gruppen internationella kontakter : Elisabeth Daude
internationellagruppen@guidestockholm.com

Kommunikations- och marknadsföringsgruppen : Jessica Dölling Gripberg
marketing@guidestockholm.com

Medlems- och matrikelgruppen: Lydie Lebon
matrikel@guidestockholm.com

Mentorskap- och fortbildningsgruppen: Jessica Dölling Gripberg
fortbildning@guidestockholm.com

Hållbarhetsgruppen: Katrin Uhlmann
hallbarhetsgruppen@guidestockholm.com