HUR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER

1. Behandlingen av personuppgifter
Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider – FSAG värnar om din personliga integritet och
skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina
personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i
Dataskyddsförordningen GDPR.


2. Personuppgiftsansvarig
Ordförande i Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider – FSAG med
organisationsnummer 802420 – 3781 är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter.


3. När sker behandling av personuppgifter?
FSAG behandlar dina personuppgifter:

– när du anmäler ditt intresse för att boka en guide.
– när du kontaktar oss via mejl och du lämnar dina kontaktuppgifter.


4. Registrerade uppgifter
Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress.


5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i vårt system och används för de ändamål de är avsedda för.


6. Utlämnande av personuppgifter
FSAG delar dina personuppgifter endast med den guide som anmäler sitt intresse för att utföra uppdraget du lämnat i din förfrågan.


7. Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande och så länge lagen kräver det.


8. Rättelser och registerutdrag
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga
personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta fsag@guidestockholm.com. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


9. Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vår
personuppgiftsansvarige per e-post fsag@guidestockholm.com.HUR VI HANTERAR COOKIES

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Genom att
fortsätta använda webbplatsen ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.


Vad är cookies?
Cookies är små datafiler som innehåller en liten mängd information. Cookies lagras i webbläsaren eller hårddisken på din dator eller enhet när du besöker webbsidor.


Vilka olika typer av cookies finns det?
Det finns två typer av cookies:

1. Långvariga cookies sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, cookien har då ett utgångsdatum. När datumet har passerats raderas cookien automatiskt nästa gång du återkommer till webbplatsen som skapade den.

2. Session cookies används endast under ditt besök på webbplatsen, cookien lagras då tillfälligt i din dators minne och försvinner automatiskt när du stänger ner din webbläsare.


Hur använder FSAG Cookies?
FSAG använder både långvariga cookies och session cookies. Vi använder cookies för att
underlätta användningen av webbplatsen. Cookiefilerna hjälper till att skilja på olika
användare och hur dessa navigerar på webbplatsen. Denna information är viktig för oss så vi
kan förbättra och anpassa webbplatsen till våra olika användare.


Vi använder också tredjepartscookies
Vi använder också så kallade tredjepartscookies för att samla in statistik. Via analysverktyget
Google Analytics samlas statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel
vilka sidor som besöks och vilken webbläsare som används.


Hur man undviker cookies
Om du vill undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar
cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur du
går tillväga finns i din webbläsares hjälpavsnitt.


Kontakt
Om du vill kontakta oss angående frågor om vår användning av cookies, mejla till
fsag@guidestockholm.com.