HUR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER

 

1. Behandlingen av personuppgifter

Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider – FSAG värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Styrelsen i Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider – FSAG med organisationsnummer 802420 – 3781 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

 

3. När sker behandling av personuppgifter?

FSAG behandlar dina personuppgifter:

•  när du anmäler ditt intresse för att boka en guide.

•  när du kontaktar oss via mejl och du lämnar dina kontaktuppgifter.

 

4. Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress.

 

5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i vårt system och används för de ändamål de är avsedda för.

 

6. Utlämnande av personuppgifter

FSAG delar dina personuppgifter endast med den guide som anmäler sitt intresse för att utföra uppdraget du lämnat i din förfrågan.

 

7. Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande och så länge lagen kräver det.

 

8. Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta fsag@guidestockholm.com . Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

9. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vår personuppgiftsansvarige per e-post fsag@guidestockholm.com eller till vår adress:

Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider, Box 357, 116 74 Stockholm

 

HUR VI HANTERAR COOKIES

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta använda webbplatsen ger du ditt samtycke till att vi använder cookies

 

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som innehåller en liten mängd information. Cookies lagras i webbläsaren eller hårddisken på din dator eller enhet när du besöker webbsidor.

 

Vilka olika typer av cookies finns det?

Det finns två typer av cookies.

1. Långvariga cookies sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, cookien har då ett utgångsdatum. När datumet har passerats raderas cookien automatiskt nästa gång du återkommer till webbplatsen som skapade den.

2. Session cookies används endast under ditt besök på webbplatsen, cookien lagras då tillfälligt i din dators minne och försvinner automatiskt när du stänger ner din webbläsare.

 

Hur använder FSAG Cookies?

FSAG använder både långvariga cookies och session cookies. Vi använder cookies för att underlätta användningen av webbplatsen. Cookie filerna hjälper till att skilja på olika användare och hur dessa navigerar på webbplatsen. Denna information är viktig för oss så vi kan förbättra och anpassa webbplatsen till våra olika användare.

 

Vi använder också tredjepartscookies

Vi använder också så kallade tredjepartscookies för att samla in statistik. Via analysverktyget Google Analytics samlas statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen t ex vilka sidor som besöks och vilken webbläsare som används.

 

Hur man undviker cookies

Om du vill undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur du går tillväga finns i din webbläsares hjälpavsnitt.

 

Kontakt

Om du vill kontakta oss angående frågor om vår användning av cookies mejla till fsag@guidestockholm.com