Veronica Melosso

Guidespråk

Italienska/Italiano/

Engelska/English/

Svenska/

Välkommen till Stockholm!

Skattetyp

A-skatt

F-skatt