Sven Hamp

Guidespråk

Tyska/Deutsch/

Engelska/English/

Svenska/

Välkommen till Stockholm! Det är min hemstad sedan 1965, när jag kom hit från Falun, där jag föddes och växte upp. Jag var student i kemiteknik vid KTH, där jag tog examen 1971 och doktorerade 1980. Redan från början älskade jag den här staden och jag promenerade runt så ofta jag kunde. Jag arbetade i svensk exportindustri fram till 1997, då jag tog tjänst som universitetslektor i kemiteknik fram till min pensionering.

Under hela mitt yrkesliv har jag bl a arbetaAt med vattenrening och andra uppgifter med anknytning till miljöteknik och kvalitetsteknik. Efter min pensionering har jag vid Stockholms Universitet läst flera kurser i historia, bl a Stockholms historia, sjöfartshistoria, marinarkeologi och Polens historia.

Med min bakgrund i Falun och Världsarvet vid den gamla gruvan har jag alltid haft ett stort intresse för historia, särskilt industrihistoria. Historia, även industrihistoria är för mig berättelser om människor under svunna tider. I Falun finns den fascinerande historien om gruvarbetaren Fet-Mats, som försvann i gruvgångarnas mörker, konserverades och återfanns flera decennier senare, när bara hans f d fästmö kände igen honom. Historien har inspirerat många internationellt kända konstnärer till nya verk. I Stockholm finns många lika fascinerande historier att berätta allt sedan stadens plötsliga uppdykande på 1200-talet.

Som auktoriserad Stockholmsguide vill jag hjälpa till med att sprida kunskap om vår fantastiskt vackra stads bakgrund i Sveriges historia, miljö och möjligheter att leva här.

Telefon: +46 70 495 22 69

Alternativ telefon +46 8 640 56 24

E-post sven.hamp@telia.com

Skattetyp

A-skatt

F-skatt