Maria Perstedt

Guidespråk

Engelska/English/

Svenska/

Stockholmare sedan tonåren och hittar överallt. Är historiker, musei- och kulturproffs. Och en jäkel på att berätta.