Jan Steineck

Guidespråk

Engelska/English/

Svenska/

Historier och historia, nutid, dåtid och framtid. Stockholm och världen, Staden och kulturen, musiken och politiken, kungarna och folket, festerna och upproren, det finns så mycket att berätta, visa på och förmedla.

Som äkta stockholmare har jag kommit och gått, bott här och annan stans, Stadens fasta karaktär är ständig förändring, alltid på språng, välkomnande nya människor, nya idéer och impulser.

Det är det jag vill berätta om.

Skattetyp

A-skatt

F-skatt