Ingela Bäckström

Guidespråk

Tyska/Deutsch/

Engelska/English/

Svenska/

På tyska, engelska och svenska guidar jag till fots, på cykel, i buss och båt i Stockholm med omnejd. De populäraste besöksmålen är Gamla stan, Stadshuset, Kungliga slottet och Vasamuseet. Mitt specialintresse är Stockholms skärgård som jag gärna visar.

In German, English and Swedish I guide on foot, by bicycle, by bus and boat in Stockholm and the surrounding area. The most popular sights are the Old Town, the City Hall, the Royal Palace and the Vasa Museum. My special interest is the Stockholm archipelago, which I like to show.

Auf Deutsch, Englisch und Schwedisch führe ich zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Bus und Boot in Stockholm und Umgebung. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten sind die Altstadt, das Rathaus, der Königspalast und das Vasa-Museum. Mein besonderes Interesse gilt dem Stockholmer Archipel, das ich gerne zeige.

Skattetyp

F-skatt