Helena Gröhn

Guidespråk

Finska/Suomalainen/

Välkommen till Stockholm!

Telefon: +46 70 765 42 66

Alternativ telefon +46 8 29 50 82

E-post hg@bredband.net

Skattetyp

A-skatt

F-skatt