Emil Åkerö

Guidespråk

Engelska/English/

Svenska/

Jag är utbildad konstvetare från Linköpings universitet och har arbetat som pedagog och visare för bland annat Nationalmuseum, Norrköpings konstmuseum och Östergötlandsmuseum. Jag frilansar som pedagog och guide för olika museer och kulturinstitutioner och visar er gärna runt bland konsten i Stockholm.

Som konstvetare gillar jag att utgå från det offentliga rummet för att diskutera hur det allmänna påverkar oss och fungerar som ett maktmedel. Därför har jag tagit fram några olika koncept där vi pratar om just detta. Jag är även specialiserad på HBTQ-frågor och berättar gärna om regnbågsstockholm.

Så byggdes Sverige – Stadsbyggnad och nationen

Med utgångspunkt i utvalda stadsdelar pratar vi om hur arkitektur har använts för att föra fram nationalistiska idéer.

Stadsbyggnad som maktmedel – Normer i stadsrummet

Guidad stadsvandring genom staden med fokus på hur normer reproduceras i det offentliga rummet. Visningen berättar om maktperspektiv på stadsplanering med historiska fakta och diskuterar offentlig konst och vem som är den tänkta mottagaren.

Regnbågsstockholm

Stockholms regnbågsliv genom historien och idag.

Skattetyp

A-skatt

F-skatt