Elias Ghattas-Lama

Guidespråk

Italienska/Italiano/

Arabiska/عربى/

Engelska/English/

Välkommen till Stockholm!

Skattetyp

A-skatt