David Fischer

Guidespråk

Ungerska/Magyar/

Tyska/Deutsch/

Engelska/English/

Svenska/

Välkommen till Stockholm!

Telefon: +46 70 757 56 09

Alternativ telefon +46 8 86 45 21

E-post d.fischer@telia.com

Skattetyp

A-skatt

F-skatt