Alice Kloch

Guidespråk

Teckenspråk / Sign language/

Välkommen till Stockholm!

Jag är döv guide så jag använder teckenspråk:

– Svenskt teckenspråk

– Estniskt teckenspråk

– Ryskt / Ukrainskt teckenspråk

– Internationell tecken

———————————————————

Welcome to Stockholm!

I am a deaf guide so I use sign language:

– Swedish Sign language

– Estonian Sign language

– Russian / Ukrainian Sign language

– International sign

Skattetyp

A-skatt