Aina Håkansson

Guidespråk

Tyska/Deutsch/

Italienska/Italiano/

Engelska/English/

Svenska/

Välkommen till Stockholm!

Telefon: +46 70 772 71 70

Alternativ telefon +46 8 20 60 63

E-post ainah4444@gmail.com

Skattetyp