Om du erhållit auktorisation som guide genom Visit Stockholm är du varmt välkommen som medlem
i Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG). FSAG har ända sedan sitt grundande 1953
varit den naturliga hemvisten för auktoriserade guider i Stockholm, som här hittar det nätverk och de
kontakter den enskilda guiden behöver.
Fördelar och förmåner:
 • Som guide har du en förening i ryggen som arbetar för en stark yrkesidentitet och goda
  villkor för auktoriserade guider i Stockholm.
 • En gemenskap i ett nätverk med nära 400 kolleger.
 • Återkommande fortbildningar, studiebesök och uppdateringar som stärker din roll som
  auktoriserad guide.
 • Personlig marknadsföring på FSAG:s hemsida där du kan nås av alla som söker en guide med
  just din profil.
 • FSAG:s Facebooksida exklusiv för FSAG:s medlemmar.
 • Medlemskap i det internationella guideförbundet WFTGA som ger dig möjlighet till
  internationella professionella kontakter.
 • Medlemsmöten samt informella månadsträffar.
 • Årsavgift: SEK 650.
 • Vänligen kontakta matrikel@guidestockholm.com för ytterligare information och dokumentation.